Klubben ligger för närvarande vilande.

För information om rasen hänvisar vi till SKK: